Wystąpił błąd przy wykonywaniu strony.

Invalid controller specified (favicon.ico)
Stack Trace:
#0 /app/lib/Zend/Controller/Front.php(954): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http))
#1 /index.php(38): Zend_Controller_Front->dispatch()
#2 {main}